இத்தளத்திற்கு வருகை தந்தமைக்கு அளவுகடந்த நன்றிகள் என்னை ஊக்குவிக்க விரும்பினால் Follow ல் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.... முடிந்தால் மேலான கருத்திடுங்கள் .... என்றும் உங்கள் நேசமுடன் ஹாசிம்.

Monday, July 1, 2013

(06)ஆறுகிறதென் மனம்.....


வருடத்திலெருமுறை உனக்காக 
உதிர்கின்ற என் வரிகளில் 
தொக்கி நிற்கின்றவைகள் 
தொடர்கின்றன இன்றும் .....

அறியா உன் பருவத்தில் - நான் 
அமுதமாய் ஒதிய வரிகளை - இன்று 
படியென்று கூறிப் பகலிரவாய் 
ஆனந்தம் கொள்கிறாய் 

அன்று எழுதியவைகள் - உனக்கு 
இன்று அகம் மகிழ்விப்பதுபோல் 
இனிமேல் ஏற்றுபவைகளும் - உன் 
வழியில் விளக்காய் மாறிடட்டும் 

உன் சுட்டிக் குறும்புகளுக்கு 
சுருக்கிடும் காலமிது - நீ
குமரியாய் ஆனாலும் - என் 
சுட்டிக் குழந்தை நீயல்லவா....

உன் பிரிவில் நானடைந்த 
துயர்களுக்கு நிகர் தேடுகிறேன் 
உன் வயதுகள் மாத்திரம் 
என்னை வக்கிரமாய் கர்ச்சிக்கிறது 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...